fbpx

Autobusové zastávky TATRY

Veľká Lomnica

Stavba/objekt zastávky má slúžiť cestujúcej verejnosti a odrážať moderný a dynamický kraj, v ktorom sa nachádzajú. Návrh obsahuje a rieši aj bezprostredné okolie zastávok a ich osadenie vo väzbe na okolitú zástavbu, dopravu a celkové osadenie do prostredia. Pôdorysne má zastávka tvar nepravidelného lichobežníka, resp. obdĺžnika so skosenou dlhšou hranou. Priestor, ktorý vzniká touto úpravou formy je využitý pre sledovaní premávky a prichádzajúceho autobusu z interiéru zastávky. Tvar zastávky spolu s jej strechou je z každého uhla viditeľný inak, čo je výrazovým prostriedkom pripomínajúcim hory, ktoré sú jednotné, no z každého mesta alebo obce pod Tatrami majú predsa len iný charakter.

Návrh: 2017

Realizácia: 2022

Máte záujem o návrh interiéru alebo architektúry?