fbpx

Polyfunkčný bytový dom ALFA

Poprad

Návrh polyfunkčného bytového domu ALFA v centre Popradu je symbiózou polyfunkcie a nadštandardného bývania priamo v centre mesta. Bytový dom disponuje 29 bytmi, polyfunkčným parterom s plánovanými službami a podzemnou garážou, ktorá je spolu s parkovaním na teréne schopná poňať 65 parkovacích miest. Architektúra je charakteristická celoobvodovou pavlačou, ktorá slúži ako terasy pre byty. V rámci ulice sa otvára a jednotlivé podlažia ustupujú pre dostatok svetla. Svojím hmotovým výrazom dopĺňa kontext pulzujúceho centra plného života.

Návrh: 2021

Realizácia: 2024

Máte záujem o návrh interiéru alebo architektúry?