fbpx

Rodinná vila MTJ

Krásna Lúka

Návrh vznikol na jestvujúcej spodnej časti prízemia ako nadstavba s mierne ustupujúcim podlažím v kontrastnej materialite voči prízemiu. Poschodie je doplenené o pobytové terasy a tieniace prvky. V rámci architektonickej štúdiie vznikla terasa otvorená do záhrady a garáž s prístreškom smerom k ulici. Hmota domu sa v rámci terénu a okolia rozvíja v kubickom a pomerne strohom výraze. Jednoduchá prírodná materialita však vyvažuje pomerne rozsiahlu a členitú stavbu do prívetivého konceptu.

Návrh: 2021

Realizácia: 2023

Máte záujem o návrh interiéru alebo architektúry?