fbpx

Rodinný dom GL

Žiar - Smrečany

Koncept rodinného domu pre mladý aktívny pár, spojený do jedného celku s pracovným skladom prestrešením parkovacích miest. Z ulice pôsobí anonymne, pričom v záhrade ponúka svojim obyvateľom vzácne súkromie. Dom sa nachádza v blízkosti potoka a zelene, čo umocňuje jeho charakter. Kompozícia a tvar domu vychádza z tradičnej architektúry a je pretavená do modernej tektoniky a tvaroslovia. Kombinácia bielej farby omietky s drevom a kamenným obkladom dáva vyniknúť samotnému tvaru a funkčnému využitiu domu. Akcentom je drevená prevetrávaná fasáda a zaujímavosťou bylinkový záhon priamo pri terase.

Návrh: 2023

Realizácia: 2024

Máte záujem o návrh interiéru alebo architektúry?