fbpx

Rodinný dom KCHN

Uloža (LE)

Rodinný dom v obci Uloža pri Levoči v objatí prírody s panorámou Tatier na severnej a panorámou so Spišským Hradom na južnej strane. Dom je koncipovaný ako prienik dvoch kolmých hmôt. Dolná denná a technická časť v bielej farbe je charakteristická otvorenou dispozíciou a bohatým technickým zázemím. Horná hmota špecifická oplechovaním je venovaná nočnej časti. Vysunuté priečelie slúži zároveň ako prestrešenie vstupu a na druhej strane ustúpené vytvára priestor pre balkón. Tektonika objektu je prízemná a ucelená, vnára sa do krajiny a vytvára príjemný kontrast medzi horizontálnym charakterom stavby a členitosťou terénu. Nad bielou spodnou hmotou sa akoby vzáša celé poschodie symbolizujúc spojenie oboch výhľadov a vzdušnosti okolia. Materialita vo svojej jednoduchosti necháva vyniknúť prírodu okolo seba.

Návrh: 2022

Realizácia: 2025

Máte záujem o návrh interiéru alebo architektúry?

Vizualizácie: ateliér SHARCH