fbpx

Rodinný dom ŠBL

Levkovce (Vlková)

Štúdia moderného, funkcionalistického rodinného domu v obci Levkovce pri Kežmarku. Návrh reflektuje lokalitu, ktorej rozľahlosť dáva slobodu dispozičnému návrhu a osadeniu domu vo svahovitom pozemku. Obytný priestor dennej časti disponuje dvomi terasami, pričom rozdeľuje nočnú časť: zvlášť pre deti a rodičovský apartmán. Nad prekrytým vstupom sa priečelím domu tiahne výhľadová pavlač, ktorá tvorí dynamický akcent stavby a otvára interiér do okolia. Stavba je kompozične koncipovaná ako prienik dvoch hmôt preložených cez seba.

Návrh: 2021

Realizácia: 2024

Máte záujem o návrh interiéru alebo architektúry?

Vizualizácie: ateliér SHARCH