fbpx

Senior Residence

Vyšné Ružbachy

Novostavba centra pre seniorov vo Vyšných Ružbachoch je koncipovaná ako centrum rodinného typu s pridanou hodnotou plne funkčného rehabilitačného objektu. Hmotovo sa skladá akoby zo štyroch domov, medzi ktorými sú pobytové spoločenské priestory a zároveň východy na terasy s výhľadom do okolia. Parter objektu ukotvený do svahovitého terénu ponúka rehabilitačné priestory s bazénom, spoločenskú halu, kancelárie a priestory pre zásobovanie či stravovanie. Zatrešenie samotných domov je riešené šikmými strechami s diagonálnym hrebeňom strechy. Tvaroslovie a členitosť objektu vytvára hmotový kontrast voči jestvujúcej a rekonštruovanej budove Senior Residence centra. Prepojenie s exteriérom a prírodou je kľúčový faktor, ktorý sa prejavil pri návrhu.

Návrh: 2021

Realizácia: 2025

Máte záujem o návrh interiéru alebo architektúry?