Priebeh projektu

1. Úvod

 • základné predstavy a požiadavky
 • úvodné podklady a info
 • cenová ponuka
Architektonická štúdia

2. Príprava

 • zálohová faktúra
 • zameranie a príprava podkladov

3. Návrh

 • dispozičné riešenie
 • základné hmotné riešenie, koncept

4. Prezentácia

 • prezentácia návrhu formou štúdie
 • konzultácia a úpravy
 • finálna podoba arch. štúdie, vizualizácie
 • odovzdávanie návrhu + doplatok
Projekt pre Územné rozhodnutie, Stavebné povolenie, Realizačný projekt

5. Projekt

 • zálohová faktúra
 • podrobnejšia špecifikácia návrhu
 • koordinácia profesií a technológií
 • odovzdávanie návrhu + doplatok

6. Celkový elaborát

Arch.

 • projekt pre stavebné povolenie
 • realizačný projekt / realizačné prvky
 • rozpočty a výkazy
 • odovzdanie projektu + doplatok

Int.

 • realizačný projekt interiéru
 • odsúhlasenie vzoriek a mobiliáru
 • rozpočty a výkazy
 • odovzdanie projektu + doplatok

7. Inžiniering + realizácia projektu

Mám záujem